Letecká doprava - Užitečné Informace | Kovotour.cz

Kovotour plus

Letecká doprava

Ve spolupráci s renomovanými tuzemskými leteckými společnostmi jsme pro Vás připravili letecké zájezdy z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic do destinací:

 • Černá Hora
 • Albánie
 • Bulharsko
 • Turecko
 • Řecké ostrovy Korfu a Krétu
 • Severní Kypr


Letecká přeprava do jednotlivých destinací je zajišťována prostřednictvím charterových nebo linkových letů společností, a to převážně letadly Airbus 320-321, Boeing 737. Letecké společnosti zajišťující leteckou přepravu splňují nejen přísná kritéria pro bezpečnost, ale také naše vysoké nároky na standard služeb a péči o klienty.

Časy odletů a příletů, jakož i informace o letecké společnosti, jsou vždy součástí odbavení, které je zasíláno před Vaším odletem na dovolenou. Všechny lety jsou naší cestovní kanceláří předem smluvně dohodnuté a uhrazené.

 

SLUŽBY NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA


SLUŽBY NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA - RUZYNĚ


SLUŽBY NA LETIŠTI BRNO – TUŘANY


SLUŽBY NA LETIŠTI PARDUBICE – EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.


 

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ LETECKOU DOPRAVOU

 

ODBAVENÍ NA LETIŠTI

K odbavení na letišti je nutné dostavit se dvě hodiny před plánovaným odletem. Cestující se musí prokázat platným cestovním dokladem, případně letenkou, voucherem nebo rezervačním kódem. Podrobnosti týkající se dokladů a víz je nutno konzultovat předem s cestovní kanceláří, případně s Inspektorátem cizinecké policie ČR. Při předložení všech dokladů a odevzdání zavazadel určených k odbavení obdrží cestující palubní vstupenku a zavazadlový lístek, který je nutno uchovat pro případnou reklamaci poškozených či ztracených zavazadel. Všechna cestovní zavazadla doporučujeme opatřit visačkou s kontaktními údaji (tj. jménem, příjmením, adresou tel. číslem v mezinárodním formátu).

 

HMOTNOST ZAVAZADEL

Maximální povolená hmotnost odbaveného zavazadla je 23 kg na osobu. Na všech letech cestovní kanceláře nelze sčítat váhu zavazadel 2 nebo více cestujících dohromady, váhový limit platí vždy pro 1 kus zavazadla jednotlivě. Celková hmotnost každého jednotlivého zavazadla nesmí překročit 32 kg. U některých letů může dojít k omezení povolené váhy zavazadel, před odletem tedy doporučujeme ověřit váhový limit u cestovní kanceláře nebo letecké společnosti, se kterou budete cestovat. Při překročení povolených limitů doplatí cestující nadváhu při odbavení na letišti. Cena za nadváhu platí dle sazebníku dopravce. Zavazadlo s celkovou hmotností nad 32 kg nebude odbaveno.

 

PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLA

Na palubu letadla je povoleno příruční zavazadlo (tzv. cabin luggage) o rozměrech až 56x45x25 cm o maximální hmotnosti 8 kg. Toto zavazadlo může obsahovat cenné předměty, elektronické přístroje a osobní doklady. Povoleny jsou léky pro vlastní potřebu a jídlo pro kojence nezbytně nutné na cestu. V příručním zavazadle je povoleno převážet pouze tekutiny a gely v originálním balení do obsahu 100 ml, které musí být vloženy do průhledného, opakovatelně uzavíratelného sáčku (o objemu 1 litr, k dostání na letišti). Toto opatření omezující množství kapalin se týká všech cestujících odlétajících z letišť v EU do jakékoliv destinace. Doporučujeme veškeré tekutiny a gely umístit do odbaveného zavazadla, přepravovaného v nákladovém prostoru letadla.


NADMĚRNÁ ZAVAZADLA

Podmínky přepravy nadměrných zavazadel, jako jsou např. jízdní kola, golfové hole, lyže, sportovní zbraně atd., je nutné předem projednat s leteckou společností nebo cestovní kanceláří, která let zajišťuje. Přeprava slunečníků není započítána do povolené váhy 23 kg a musí být odbavena jako další zavazadlo. Omezení se nevztahuje na dětské kočárky, více viz. Cestování s dětmi.

 

IMOBILNÍ CESTUJÍCÍ

V případě přepravy imobilních cestujících je nutné předem kontaktovat zástupce cestovní kanceláře nebo letecké společnosti, který ve spolupráci s letištěm zajistí veškerý potřebný servis.

 

CESTUJÍCÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NEBO OMEZENOU POHYBLIVOSTÍ

V případě přepravy cestujících se speciálními potřebami je nutné předem kontaktovat zástupce cestovní kanceláře pro zajištění potřebného servisu. Za cestující se speciálními potřebami se považují: těhotné ženy, objemní cestující, zrakově a sluchově postižení, cestující s berlemi, se zasádrovanou zlomeninou, na invalidním vozíčku apod. V některých z těchto případů jsou cestující povinni při odbavení předložit lékařské potvrzení, či potvrzení na předepsaném formuláři, diabetici jsou povinni mít u sebe diabetický průkaz (více informací u zástupce cestovní kanceláře nebo letecké společnosti).

 

BEZPEČNOSTÍ KONTROLA

Při průchodu bezpečnostní kontrolou jsou cestující povinni odložit svrchní oděv (například sako či bundu), pásek a hodinky. Z osobních zavazadel je nutno vyjmout větší elektronické přístroje, jako jsou notebooky, fotoaparáty, kamery, apod. Rovněž ostatní drobné předměty, jako například klíče, peněženky, drobné mince, zapalovače a mobilní telefony, jsou cestující povinni předložit ke kontrole. Vždy je nutné řídit se pokyny personálu letiště.
Cestujícím s kovovými náhradami, např. po operacích páteře, doporučujeme předložit při bezpečnostní kontrole potvrzení lékaře.

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Bezpečnostní opatření

 

CESTOVÁNÍ S DĚTMI

Děti od dvou let s platnou letenkou mají nárok na odbavení zavazadla za stejných podmínek jako dospělá osoba. Děti do dvou let (které nemají rezervaci vlastního sedadla) mají nárok na přepravu složeného dětského kočárku zdarma. Váhu zavazadel a cestovní doklady doporučujeme konzultovat předem s cestovní kanceláří. Kočárek, který může být po dohodě s personálem naložen do zavazadlového prostoru až před nástupem do letadla, může být vydán jako první po příletu přímo na odbavovací ploše letiště. Toto však cestovní kancelář negarantuje. Zákazu donášky tekutin na palubu letadla nepodléhá jídlo pro děti. V příručním zavazadle je povoleno převážet tekutiny jako je mléko, čaj, nebo dětská výživa v množství nezbytně nutném pro cestu. Pracovníci bezpečností kontroly mají právo požádat dospělý doprovod dětí o ochutnání těchto tekutin, aby se vyloučila případná záměna za nebezpečné látky.

 

VÝVOZ A DOVOZ POTRAVIN A ZBOŽÍ

Z hlediska vývozu potravin z České republiky jsou cestující povinni se řídit předpisy určujícími množství, rozměry a váhy zavazadel. Množství potravin či tekutin v zapsaných zavazadlech není z hlediska letecké dopravy specifikováno. Omezení se vždy týká země příletu, která má vlastní pravidla, týkající se dovozu potravin. Ty je nutné předem konzultovat např.
s cestovní kanceláří, nebo zastupitelstvím dané země.
Od cla, DPH a spotřební daně se v letecké dopravě osvobozuje zboží (dovážené cestujícími do ČR), jehož celková hodnota nepřesahuje 430 EUR na osobu. U cestujících mladších 15 let se částka snižuje na 200 EUR na osobu. Uvedený limit je platný jak pro zahraniční fyzické osoby přijíždějící do EU, tak i pro tuzemské osoby vracející se ze zahraničí a nelze jej slučovat pro více osob ani jej odečítat, pokud je úhrnná vlastní hodnota dováženého zboží vyšší. Pro dovoz alkoholu a tabákových výrobků platí specifické limity. Bližší informace naleznete na www.mzv.cz nebo na www.cs.mfcr.cz
Upozornění: osvobození od cla, DPH a spotřební daně u tabákových výrobků a alkoholických nápojů se neposkytuje osobám mladším 18 let.

 

CESTOVÁNÍ SE PSY A KOČKAMI

Cestování do zahraniční s domácími mazlíčky je možno dle nařízení EP a Rady (ES) č. 998/2003 pouze s pasem.
Od 2. července 2011 musí být psi a kočky označeni mikročipem. Další požadavky na cestování se zvířetem jsou k nahlédnutí na www.travelservice.aero nebo www.smartwings.com či na stránkách státní veterinární správy www.svscr.cz.

 

CESTOVNÍ DOKLADY NUTNÉ PRO LETECKOU PŘEPRAVU

V zemích Evropské unie a Schengenského prostoru mohou občané ČR cestovat na platný občanský průkaz. Mimo tyto země je v letecké dopravě nutný cestovní pas. Existují ale i výjimky vybraných států, které nejsou součástí zemí EU ani SP, a přesto je zde možno vycestovat pouze na občanský průkaz. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme ověřit si nutnost dokladu pro cestu do zahraniční na Inspektorátu cizinecké policie ČR.
Seznam zemí Evropské unie a Schengenského prostoru: Belgie, Česko, Dánsko, Německo, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Španělsko, Island a Norsko.

 

PLATNOST CESTOVNÍCH DOKLADŮ

Změny ve vydávání cestovních dokladů od 01.01.2016:
Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas je možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, je na základě žádosti vydán ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let.

KOVOTOUR PLUS s.r.o. obecně doporučuje vycestovat s platným cestovním pasem. Doporučuje se rovněž kontrola délky platnosti cestovního pasu dle předpisů navštíveného státu. Cestovní kancelář neodpovídá za situaci, kdy klientovi nebude umožněn vstup do země v případě nedodržení platných cestovních dokladů, či při porušení vstupních podmínek do země nebo v případě porušení jiných podmínek na letišti.

Pro vstup do Turecka musí být v den příletu pas platný minimálně následujících 150 dní.
Platí pro občany ČR i SR. Pro bližší informace se prosím obraťte na příslušný státní orgán.

 

Lékařské potvrzení na předepsaném formuláři je vyžadováno zejména v těchto případech:

 • infarkt (do 21 dnů od události),
 • mrtvice (do 10 dnů od události),
 • čerstvě narozené děti (do 7 dnů od porodu),
 • nemoc z dekomprese,
 • pneumotorax (do 14 dnů od události),
 • požadavek na službu nosítek (stretcher) / při cestování s inkubátorem,
 • potřeba zdravotnického kyslíku během letu
 • neschopnost při sezení udržet vzpřímenou pozici,
 • poranění hlavy (do 14 dnů od události),
 • zlomeniny,
 • sádra na ruce nebo noze,
 • nekomplikované jednoduché těhotenství,
 • nekomplikované vícečetné těhotenství,
 • těžká žilní trombóza,
 • těžká duševní choroba (cestující musí cestovat s doprovodem, který má zajištěno vedlejší sedadlo),
 • jakákoliv vážná nebo akutní infekční nemoc (včetně planých neštovic).

Podmínkou lékařského potvrzení je platnost max. 14 dní od data vystavení.

 

Vyhledávání