Příjem poukázek - Služby pro vás | Kovotour.cz

Kovotour plus

Příjem poukázek

Podmínky pro uplatnění poukázek a systémů elektronických benefitů

 

K úhradě Vašeho zájezdu můžete v cestovní kanceláři KOVOTOUR PLUS a u autorizovaných smluvních prodejců uplatnit poukázky společností Sodexo, Le Cheque Déjeuner a Edenred.

 

PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ELEKTRONICKÝCH BENEFITŮ:

 • poukázky je možno uplatnit na celkovou nabídku zájezdů z katalogů KOVOTOUR PLUS (katalogová nabídka, speciální nabídka i last minute) do výše 12.000 Kč, maximálně však do hodnoty 50% z konečné ceny zájezdu na jednu Smlouvu o zájezdu.
 • poukázky je nutno uplatnit v jejich plné výši a lze je použít pouze do data platnosti.
 • poukázky není možné směnit za hotovost.
 • platbu poukázkami je nutno hlásit předem, nejpozději však při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do Smlouvy o zájezdu i celkovou výši uplatňovaných poukázek.
 • poukázky je možno použít pouze na úhradu ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků).
 • poukázky mohou přijímat pouze pobočky a vybraní obchodní zástupci KOVOTOUR PLUS.
 • originály poukázek je nutno doručit do cestovní kanceláře.
 • z hodnoty poukázek nelze uplatnit žádné slevy, pro výpočet cen kontaktujte linku 14 001
 • v případě storna zájezdu se poukázky nevrací.


U CESTOVNÍ KANCELÁŘE KOVOTOUR PLUS JE MOŽNÉ UPLATNIT NÁSLEDUJÍCÍ TYPY POUKÁZEK:

 

SODEXO

 

  

 

  

 

  

 

EDENRED

 

  

 

 

 

Le Cheque Déjeuner

 

  

 

 

 

Dále je možné na pobočkách cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS využít elektronických benefitů Benefit Plus a Edenred

PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ELEKTRONICKÝCH BENEFITŮ:


 • elektronické poukázky je možno uplatnit na celkovou nabídku zájezdů z katalogů KOVOTOUR PLUS (katalogová nabídka, speciální nabídka i last minute) do výše 12.000 Kč, maximálně však do hodnoty 50% z konečné ceny zájezdu na jednu Smlouvu o zájezdu.

 • platbu prostřednictvím elektronických benefitů je nutno hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do cestovní smlouvy i celkovou výši uplatňované částky.

 • elektronické benefity je možno využít pouze na úhradu základní ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků).

 • částku čerpanou přes systém Benefit Plus není možné směnit za hotovost.

U CESTOVNÍ KANCELÁŘE KOVOTOUR PLUS JE MOŽNÉ UPLATNIT NÁSLEDUJÍCÍ TYPY ELEKTRONICKÝCH BENEFITŮ:

 

Elektronická poukázka E-Ticket

 

 

 

Elektronická platební karta Ticket Benefits Card

 

 

 

Elektronické benefity z programu Benefit Plus (SMS vouchery, vytištěné e-vouchery)


Vyhledávání