Pojištění pro zahraničí - Služby pro vás | Kovotour.cz

Kovotour plus

Pojištění pro zahraničí

Pojištěním klienta vzniká smluvní vztah mezi klientem a Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s. nebo České pojišťovně. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o. je zprostředkovatelem tohoto smluvního vztahu. Pojistné náhrady a limity jsou následující:Česká podnikatelská pojišťovna a.s. Rozsah pojištění / Rozsah pojištění Oblast E* limit plnění v Kč.


Pojištění léčebných výloh celkem 3 000 000 Kč
- zdravotní péče 3 000 000 Kč
- repatriace a převoz 3 000 000 Kč
- náklady na doprovázející osobu 2 000 Kč/den, maximálně 10 000 Kč
- ošetření zubů 7 500 Kč

Úrazové pojištění
- smrt následkem úrazu 100 000 Kč
- trvalé následky úrazu 200 000 Kč

Pojištění zavazadel 15 000 Kč
- 1 věc max.10 000 Kč

Pojištění odpovědnosti
- za škodu na zdraví 2 500 000 Kč
- za újmu na majetku 1 000 000 Kč
- za újmu na věcech zapůjčených a převzatých 100 000 Kč
- náklady na právní zastoupení 250 000 Kč

Pojištění nevyužité dovolené 1 500 Kč/den, max. 20 000 Kč
Pojištění storna zájezdu max. 80% poplatků za storno zájezdu - i z důvodu ztráty zaměstnání
max. 15 000 Kč

Asistenční služby
- předcestovní asistence - neomezeně
- cestovní asistence - neomezeně
- poskytnutí půjčky pojištěnému max. 50 000 Kč

Pojistné: osoba/zájezd v Kč
Cena: 590 Kč/dosp.osoba/ pobyt vč.storna, 390 Kč/dítě do 17,99 let/pobyt vč.storna

* Oblast E – všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunis, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr.
Pojištění je sjednáno bez spoluúčasti.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ČPP (PDF)

Česká pojišťovna a.s.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí 3 000 000 Kč

Úrazové pojištění
- pro případ smrti v důsledku úrazu 100 000 Kč
- pro případ trvalých následků v důsledku úrazu 200 000 Kč
- doba nezbytného léčení 20 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škody
- pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 2 000 000 Kč
- pojištění odpovědnosti za škodu na věci 1 000 000 Kč
- pojištění odpovědnosti za škodu finanční 500 000 Kč

Pojištění cestovních zavazadel 10 000 Kč (5 000 Kč jedna věc)

Pojištění storna zájezdu max. 80% poplatků za storno zájezdu
max. 15 000 Kč

Pojistné osoba/zájezd v Kč
Cena: 590 Kč/dosp.osoba/ pobyt vč.storna, 390 Kč/dítě do 17,99 let/pobyt vč.storna

Cena platí pro jakoukoliv délku pobytu do max. 60 dnů.

Všeobecné obchodní podmínky pojištění ČP (PDF)

Smluvní ujednání cestovního pojištění TURISTA (pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.) (PDF)

Informační dokument o pojistném produktu - Česká pojišťovna (PDF)

Vyhledávání