Pojištění pro ČR - Služby pro vás | Kovotour.cz

Kovotour plus

Pojištění pro ČR

Pojištěním klienta vzniká smluvní vztah mezi klientem a Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s.

 

Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o. je zprostředkovatelem tohoto smluvního vztahu. Pojistné náhrady a limity jsou následující:

 

 

Druh pojištění Limit pojistného plnění v Kč Balíček - Pojistné na osobu a max. 7 dní v Kč
oblast ČR oblast ČR
úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 100 000 210
trvalé následky úřazu 200 000
odpovědnost za škodu - újma na zdraví nebo při usmrcení 1 500 000
újma na majetku 300 000
pojištění storna (zájezd) 80% vyúčtovanýc storno poplatků
max. 10 000 Kč

 

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ČPP (PDF)

Vyhledávání