Z rozhodnutí vlády ČR jsou všechny naše pobočky dočasně uzavřeny do 15. 4. 2020. K dispozici jsme na telefonu (Po–Pá: 9–15 hod.) nebo e-mailu [email protected]

Cestovní pojištění

logo Slavia pojišťovna

Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdů pořádaných TRAVEL FAMILY. Doporučujeme vám si pojištění připlatit při koupi zájezdu. Nabízíme výhodné komplexní cestovní pojištění od SLAVIA pojišťovny, již od 33 Kč za osobu a den, vč. storna již od 50 Kč za osobu a den.
Cestovní pojištění vám zajistí klidné a bezstarostné cestování během vaší dovolené v zahraničí. Pokud nebudete mít cestovní pojištění, nesete sami veškerá rizika a náklady související s pobytem v cizině.

Při zakoupení cestovního pojištění k First Minute zájezdu, nejpozději do 15. 3. 2020, mají děti do 18 let pojištění zdarma. Pojištění zdarma mohou děti využít v případě, když cestují společně s rodinou, tj. nejméně s jednou dospělou osobou v příbuzenském vztahu, která má uzavřené cestovní pojištění. Děti jsou pojištěny ve stejném rozsahu jako dospělí.

Cestovní pojištění TRAVEL BASIC

Cena pojištění: 33 Kč/osoba/den

Rozsah pojištění Limit pojistného plnění
Pojištění léčebných výloh (vč. zimních sportů) a asistenčních služeb 5 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- ambulatní ošetření, hospitalizace do výše limitu 5 mil. Kč
- náklady na repatriaci pojištěného do výše limitu 5 mil. Kč
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného do výše limitu 5 mil. Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 30 000 Kč
- zachraňovací náklady do výše limitu 5 mil. Kč
- dostupný servis asistenční služby 24 hodin denně
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 200 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 200 000 Kč
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč
Připojištění zavazadel 15 000 Kč, 15 000 Kč/kus
Ztráta dokladů
- úhrada nákladů vynaložených v zahraničí za vydání náhradního cestovního dokladu 5 000 Kč

Cestovní pojištění TRAVEL STANDARD

Cena pojištění: 50 Kč/osoba/den

Rozsah pojištění Limit pojistného plnění
Pojištění léčebných výloh (vč. zimních sportů) a asistenčních služeb 10 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- ambulatní ošetření, hospitalizace do výše limitu 10 mil. Kč
- náklady na repatriaci pojištěného do výše limitu 10 mil. Kč
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného do výše limitu 10 mil. Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 30 000 Kč
- zachraňovací náklady do výše limitu 10 mil. Kč
- dostupný servis asistenční služby 24 hodin denně
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 200 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 200 000 Kč
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč
Připojištění zavazadel 15 000 Kč, 15 000 Kč/kus
Ztráta dokladů
- úhrada nákladů vynaložených v zahraničí za vydání náhradního cestovního dokladu 5 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků (80 % ze storno poplatků), max. do výše
(cena zájezdu do výše 18 750 Kč)
15 000 Kč

Cestovní pojištění TRAVEL STANDARD doporučujeme zvolit v případě, že cena zájezdu na osobu je do výše 18 750 Kč.


Cestovní pojištění TRAVEL PLUS

Cena pojištění: 63 Kč/osoba/den

Rozsah pojištění a limit pojistného plnění je totožný s tarifem TRAVEL STANDARD, liší se pouze limit pojistného plnění u pojištění stornovacích poplatků.
Pojištění stornovacích poplatků (80 % ze storno poplatků), limit plnění: 30 000 Kč.
Pojištění TRAVEL PLUS doporučujeme zvolit v případě, že cena zájezdu na osobu je vyšší než 18 750 Kč a maximálně 37 500 Kč.

Cestovní pojištění TRAVEL EXCLUSIVE

Cena pojištění: 80 Kč/osoba/den

Rozsah pojištění a limit pojistného plnění je totožný s tarifem TRAVEL STANDARD, liší se pouze limit pojistného plnění u pojištění stornovacích poplatků.
Pojištění stornovacích poplatků (80 % ze storno poplatků), limit plnění: 40 000 Kč.
Pojištění TRAVEL PLUS doporučujeme zvolit v případě, že cena zájezdu na osobu je maximálně 50 000 Kč.

Připojištění

K cestovnímu pojištění lze dokoupit následující druhy připojištění

Připojištění asistenčních služeb TRAVEL AUTO ASISTANT pro cesty vlastní dopravou

Cena připojištění: 599 Kč/auto

Lze sjednat pouze jako doplněk k cestovnímu pojištění osob (TRAVEL BASIC, TRAVEL STANDARD, TRAVEL PLUS, TRAVEL EXCLUSIVE) a sjednává se na konkrétní motorové vozidlo do 3,5 t. (platí i pro motocykly a posádku (maximálně 9 osob).

Předmět připojištění: Vznik asistenční události spočívající v poruše, havárii či nutnosti repatriace vozidla.
Rozsah připojištění: Telefonická pomoc, technická pomoc, náhradní ubytování, přeprava v zahraničí, odtah a repatriace vozidla, zajištění náhradního vozidla atd. viz čl. 9 Pojistných podmínek – tabulka rozsahu asistenčních služeb
Doba trvání připojištění: Dle cestovního pojištění k němuž bylo sjednáno, maximálně však 15 dní

Podmínky pojištění

Zákazníci, kteří si cestovní pojištění zakoupí, jsou pojištěni u společnosti SLAVIA pojišťovna, a.s. Rozsah pojištění a limity pojistného plnění jsou uvedeny výše a v katalogu v části „Pojištění“.
Případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami a Pokyny pro případ pojistné události, které jsou také součástí cestovních dokladů.

Dokumenty k cestovnímu pojištění

Cestovní pojištění Slavia - informační dokument o pojistném produktu

Cestovní pojištění Slavia - rozsah pojištění

Cestovní pojištění Slavia - pojistné podmínky

Cestovní pojištění Slavia - zásady zpracování osobních údajů