Newsletter | Kovotour.cz | Last Minute dovolená 2018 | Chorvatsko, Řecko, Černá Hora

Kovotour plus

Přihlášení k odběru novinek

Přihlášením k odběru zasílání newsletterů (obchodních sdělení) udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností KOVOTOUR PLUS s.r.o., se sídlem Přívozská 949/12, Ostrava, za účelem zpracováním a shromažďování, zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍ


Souhlasím, aby společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o., se sídlem Přívozská 12, Moravská Ostrava, 702 00, IČO 62301055, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Ostravě, Odd. C, vložka 12660 (dále jen „Společnost“) za účelem marketingových aktivit jako správce zpracovávala mé osobní údaje, v rozsahu zejména jméno, příjmení, e-mail (dále jen „Osobní údaje“).


Potvrzuji, že jsem byl informován o svých právech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení GDPR“), především o tom, že mám právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na výmaz, právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních Osobních údajů a dalších práv vyplývajících z Článků 15 až 22 Nařízení GDPR, a to zejména o:


a) právu požádat Společnost o informaci o zpracování mých Osobních údajů a poskytnutí takové informace bez zbytečného odkladu;
b) právu požádat Společnost o vysvětlení, jakož i odstranění vzniklého stavu, zejména prostřednictvím blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmazu Osobních údajů;
c) právu na obdržení informace o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů ze strany Společnosti dle písm. b) výše bez zbytečného odkladu, není-li poskytnutí takové informace ze strany Společnosti nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí;
d) právu na přenositelnost údajů, tj. právu přijímat Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro účely předání jinému správci;
e) právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že Společnost nevyhoví žádosti dle písm. b) výše.


Souhlasím s tím, že Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 3 let.


Mimoto souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být zpracovány automatickým i ručním způsobem, a to v elektronické i v tištěné podobě.

Dále prohlašuji, že jsem byl plně informován o tom, že mám právo tento souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoli odvolat, a to zadáním e-mailové adresy na webové stránce www.kovotour.cz a následně potvrzením linku, který Vám bude doručen do Vaší e-mailové schránky.

Zároveň prohlašuji, že poskytnuté Osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně, vědomě, dobrovolně a na základě mého vlastního rozhodnutí.

Beru na vědomí, že neudělení tohoto souhlasu nemá vliv na plnění Smlouvy o zájezdu.

V případě Vašeho zájmu o odvolání výše uvedeného souhlasu, je možné tak učinit zde: Formulář pro odhlášení

Volejte Call Centrum
14 001
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.
Po-Pá 8.00-21.00
So-Ne 9.00-21.00
Vyhledávání