Pojištění cestovní kanceláře - Kovotour plus | Kovotour.cz

Kovotour plus

Pojištění cestovní kanceláře

Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o. je řádně pojištěna proti úpadku cestovní kanceláře a to ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Toto pojištění máme uzavřeno na dobu neurčitou u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Současně s přihláškou na zájezd (cestovní smlouvou) od nás každý klient obdrží doklad o uzavření pojištění cestovní kanceláře proti úpadku. Tento doklad osvědčuje, že společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o. je pojištěna dle zákona č.159/1999 Sb. Pojistné krytí je zajišťováno 24 hodin denně. Nezapomeňte se seznámit s podmínkami pojištění, jakož i se Všeobecnými podmínkami pro účast na akcích KOVOTOUR PLUS s.r.o., které jsou pro Vás i pro nás závazné.

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

 

KOVOTOUR PLUS s.r.o. je pojištěna a vy můžete v klidu odpočívat. Vědoma si své odpovědnosti zajistila a zaplatila cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o. pojištění obecné odpovědnosti cestovní kanceláře u České pojišťovny, a.s. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o. je pojištěna odpovědností pořadatele zájezdu za nehody, úrazy či krádeže, jež Vás mohou na dovolené potkat. Veškeré informace ve věci tohoto pojištění naleznete na www.kovotour.cz nebo na adrese www.ceskapojistovna.cz.

 

Náhled pojistné smlouvy pro rok 2019 naleznete zde

Vyhledávání