10.09.2019

Výherci soutěže Dovolená 2020 Kovotour Plus

1. cena: Petr Spáčil
2.- 4. cena: Renata Wilczková
5.- 9. cena: Veronika Nováková, Hana Petrová, Lubomír Ragan, Miroslav Horák, Alena Pařízková, Radka Dostálová, Ivana Kempná

Výhercům srdečně blahopřejeme.

Výherci budou kontaktováni na e-mailové adrese vyplněné v soutěžním formuláři.