VYBRANÉ VÝHODY ZDARMA PRODLOUŽENY DO 29. 2. 2020!

Město Budva je starobylé město a zároveň také největší i nejlépe vybavené letovisko na černohorském přímoří. Leží v široké Budvanské zátoce, při Jadranské magistrále. Budva proslula svými rozsáhlými krásnými plážemi (hrubý i jemný písek, drobné oblázky). Je chráněna horskými masívy Lovćen a Paštrovići před nepříznivými vnitrozemskými vlivy, takže její podnebí je mírné a příjemné. Obzvlášť bohaté je zdejší rostlinstvo - středomořské i subtropické, jehož růst podporují bohaté srážky. Budva je známa mimořádně vysokou insolací, délkou slunečního svitu. V Budvě se soustřeďuje živý sportovní, zábavní, společenský a kulturní život, a je hlavní středisko Budvanské riviéry. Hotelové komplexy, většinou téměř samostatná hotelová městečka jako je např. Slovenska plaža se nacházejí mimo staré město, za jeho hradbami, v těsné blízkosti moře. Stará část Budvy se rozkládá na malém poloostrově. Původně to byl ostrov, který nánosy spojily pevninou. Nové město se postupně rozrůstalo za hradbami, mimo poloostrov. Jihovýchodně od Budvy je nevelký ostrov sv. Mikuláše (Sveti Nikola), vzdálený 0,7 nám. mil. V Budvě je přístav pro jachty (Marina Budva). Ubytování V letovisku Budva se nachází řada hotelů, apartmánů a jsou zde také možnosti ubytování v soukromí. Nejznámější komplexem je Slovenska Plaža. Slovenska Plaža je malým městečkem s vlastními uličkami, náměstími, nacházejí se zde obchody, restaurace, kavárny, bary. Slovenska Plaža nabízí hotelové i apartmánovým ubytování. Rozprostírá se v bezprostřední blízkosti moře. V létě se zde konají různé kulturní a zábavní akce, diskotéky i živá hudba. Koupání Jen málokterá oblast na celém východním Jadranu se může pochlubit takovým počtem nádherných pláží jako právě oblast budvanská. Není divu, že každoročně stoupá počet pláží vyznamenaných prestižním oceněním Modrá vlajka kvality. Chloubou Budvy je pláž Slovanská pláž (Slovenska plaža), známá však u nás jen pod názvem Slovenská pláž. Táhne se v širokém oblouku v délce 1600 m od městského budvanského přístavu východním směrem. Její povrch tvoří příjemné oblázky. Je to v současnosti nejreprezentativnější černohorská pláž s celým komplexem hotelů různých typů a s celou škálou zařízení pro sport a zábavu. Vyniká bohatým rostlinstvem v okolí. Ze staré Budvy vede ke Slovenské pláži čtyřkilometrová promenádní cesta, pokračující dále k jihovýchodnímu letovisku Bečići (jezdí tu i ekologický vláček). "Fajnšmekři" dávají přednost velmi malebné pláži Mogren, rozkládající se asi 150 m jižně od hotelového komplexu Avala. Vede k ní cesta vytesaná ve skále. Skládá se ze dvou částí, jež jsou spojeny tunelem ve skále. Je dlouhá asi 350 m, povrch má z hrubého písku. Skály jí tvoří malebný a romantický rámec. Na jejím okraji jsou zříceniny letohrádku šlechtické rodiny Zanovićů. Pláž, která je také nositelkou Modré vlajky kvality, odvozuje své jméno od italského mořeplavce Mogriniho, který se tu zachránil při ztroskotání. Pláž Jaz na Mogren navazuje ze západní strany pláž Jaz, oblázková, zčásti písečná, dlouhá 1200 m. Je jednou ze tří největších černohorských pláží. Je využívána hlavně hosty ze zdejšího velkého kempu. Je rovněž složena ze dvou částí, jedna je naturistická. Pláž má bohatou vegetaci. Ještě na západ od Jazu se rozkládá 200 m dlouhá písečná pláž Trsteno, mnohými pokládaná z jednu z nejkrásnějších černohorských pláží. Mezi Budvou a následujícím letoviskem Bečići je pláž Guvance, známější pod názvem Mala plaža. Je dlouhá jen 80 m a nachází se pod cestou spojující Budvu s Bečići. Tvoří ji jemný písek, na pláži i v moři. Pláž je obrácena k západu, takže nejpěknější koupání je na ní odpoledne, až do pozdních hodin. Na pláži je, jako téměř na všech budvanských plážích, možnost občerstvení. Z budvanských pláží byly oceněny prestižní Modrou vlajkou kvality tyto pláže: "Blue Beach", "S&I Beach Life", "Escallera", "Mogren I" a "Tanga Beach". První tři jmenované se nacházejí v zátoce Jaz, jsou písečné a dá se k nim dostat odbočkou 500 m z Jadranské magistrály, západně od Budvy. O pláži Mogren jsme se již zmínili výše. Pláž "Tanga Beach" leží na mysu Zavala mezi Budvou a letoviskem Bečići. Zábava V Budvě se v průběhu turistické sezóny konají i mnohé lidové slavnosti, zábavní akce, maškarní plesy, slavnosti na moři i na plážích. Budva, festival Píseň Středomoří Hlavní zábavní akcí v dubnu je Jarní noc v maskách (Prolječna noć pod maskama). Zjara se koná i mezinárodní taneční soutěž Mediteran Open. V květnu zažívá Budva karnevalový rej - Budvanský karneval (viz aktualita: Začátkem května se v Budvě bude konat velký mezinárodní turistický karneval). Nejprestižnější akcí je tradiční hudební festival "Píseň Středomoří" (Pjesma Mediterana). Koná se ve staré části Budvy a nabízí návštěvníkům populární hity i písně středomořského ladění za účasti světoznámých hvězd a souborů. Tato akce konaná v červnu trvá tři dny a zúčastňují se jí přední hvězdy a soubory tohoto žánru. Festival má i soutěžní část. Součástí je i módní přehlídka. Večerní a noční život se soustřeďuje na hlavní promenádě (bary, kluby s nočním programem, diskotéky, herny, restaurace a další gastronomická zařízení, obchůdky, butiky aj. - vše žije až do noci). K pobavení slouží též různé pouťové atrakce (především pro děti), animační programy apod. Možnost zábavy je však i přímo v budvanských hotelech (taneční terasy, noční bary apod.). Sport Budva je jako hlavní letovisko velkým sportovním střediskem. Široké sportovní možnosti poskytují často přímo jednotlivé hotely a jejich sportovní areály. Je možné provozovat nejrůznější druhy sportů, jsou tu i četné příležitosti pro sledování velkých mezinárodních sportovních akcí. Na předním místě stojí vodní sporty. Střediskem sportovního dění je Středomořské sportovní centrum (Mediteranski sportski centar) ve středu Budvy s víceúčelovou halou pro míčové hry a dalšími sportovními zařízeními. Na Slovenské pláži je velký tenisový komplex s četnými tenisovými kurty. U Slovenské pláže je fotbalový stadion Mogren. V městském přístavu je návštěvníkům k dispozici plavecký bazén a bazén pro vodní pólo. Služby jachtařům zajišťuje Marina Budva. Potápěčské kluby poskytují jak výuku, tak i organizují zajímavé podmořské výlety. Velmi oblíbeným vodním sportem je i sportovní rybolov, přičemž za nejlepší rybolovné lokality se pokládají vody na vnější straně ostrova Sveti Nikola a vody u mysu Plantamon. Na Slovenské pláži je možno hrát plážový fotbal (Beach Soccer), plážový volejbal, kuželky, bocciu, stolní tenis, půjčit si vodní skútr, projet se na vodních lyžích (je tu i vlek pro vodní lyžování - Aqua Ski Centrum), užít si různých plážových atrakcí a půjčit si sportovní vybavení. V některých hotelech byla vybudována wellness-centra. V Budvě jsou i dětská sportovní hřiště. Milovníci extrémních sportů mohou využít plošiny na Slovenské pláži k bungee-jumpingu. Paragliding lze provozovat na lokalitě Brajići. Pro turisty bylo upraveno 12 stezek vedoucích převážně kopcovitým vnitrozemím k zajímavým kulturně historickým a přírodním cílům, k vyhlídkám apod. Z mezinárodních sportovních akcí jsou nejpřitažlivější: mezinárodní tenisový turnaj Montenegro Open v září, Pohár osvobození (Cup Oslobodjenja) v boccie, Mezinárodní regata Montenegro Yacht Cup pro 70 účastníků, prestižní mezinárodní turnaj v plážovém fotbale Pro Beach Soccer YU Montenegro Cup (turnaj se koná na místním hřišti na Slovenské pláži), tradiční turnaj listu Večernje novosti v malé kopané, Mistrovství Srbska a Černé Hory ve volejbalu, Evropský turnaj ve sportovním rybolovu a další. Kultura Po celou letní sezónu je Budva dějištěm různých kulturních akcí (hudebních, filmových, divadelních, knižních aj.). Mnohé z nich se konají na otevřených scénách. Budva proslula především svými tradičními letními festivaly, z nichž je nejznámější "Budva - město divadla" (Budva - Grad Teatar), který se koná od 1. července do 20. srpna. Je známý po celé Evropě. Do Budvy se na něj sjíždějí renomované divadelní soubory z Černé Hory, Srbska a dalších zemí. Konají se multimediální akce, divadelní a baletní představení, koncerty významných hudebních těles a sólistů; některé z nich v působivých sakrálních prostorách staré Budvy. Výtvarné umění bývá zastoupeno jak známými a uznávanými umělci, tak i nováčky. Tzv. Tržiště básníků soustřeďuje přední představitele knižní tvorby. Tato akce je spojena s udílením cen. Kulturní nabídku Budvy doplňuje několik stálých místních muzeí, jako např. Archeologické muzeum (Arheološki muzej), Moderní galerie aj. Historie a památky Původně ilyrskou osadu osídlili ve 4. stol. př.n.l. Řekové, ale již v roce 168 př.n..l. se stala kořistí Římanů. Nazývala se Butua. Postupně se na tomto území střídalo panství Byzantinců, Saracénů, Nemanjićů, Balšićů, až se jej v polovině 15. stol. zmocnili na 350 let Benátčané. Ti vtiskli Budvě ráz středomořského města sevřeného hradbami, s kamennými jedno- až dvoupatrovými domy, s úzkými uličkami, průchody aj. V 16. stol. ji vypálili Turci, v 17 stol. ji těžce poškodilo zemětřesení. Z mocností usilujících o ovládnutí této části balkánského prostoru v 19. stol. se tu usadili na dobu přes 100 let Rakušané. Od roku 1918 pak sdílela Budva osudy jugoslávského státu. V roce 1979 utrpěla velké škody při zemětřesení. Úplně bylo zničeno 120 budov a komplex čtyř hotelů na Slovenské pláži, desítky dalších byly citelně poškozeny. Z těchto škod se Budva vzpamatovávala po léta. Přestože Budva nevyniká jednotlivými památkami první kategorie, stále si zachovala zvláštní atmosféru starobylého historického města. Zvláštní kouzlo jí dávají mohutné hradby, jejichž část pochází již z předbenátského období, většina však byla budována za panství Benátek. Dnes je procházka po hradbách příjemným doplňkem prohlídky města. Dochovaly se i dvě impozantní městské brány - Pevninská brána (Kopnena vrata) a Mořská brána (Morska vrata). Pro vlastní město jsou typické dlážděné uličky s kamennými domy a dominanta biskupského kostela sv. Jana (Sveti Ivan), původně z 8. až 9. stol., později mnohokrát přestavovaného. Jeho chloubou je několik italo-krétských ikon a obrazy benátské školy. V jižním cípu staré Budvy stojí pevnost v podobě z doby panství Rakousko-Uherska. Nedaleký kostel sv. Trojice (Sveta Trojica) je typický pro stavby v této oblasti na začátku 19. stol. Romantickou stavbou je opuštěný klášter a mariánský kostel Santa Maria in Punta (P. Maria Na mysu), stojící u hradeb v jihozápadním cípu starého města. Pochází původně z 8. stol., přestavěný byl ve 12. stol. a v dalších obdobích. Podrobněji tematický článek: Ochránkyně staré Budvy. Nedaleko hradeb, blízko mariánského kostelíka Na mysu, stojí za vidění kostel sv. Sávy z 11. stol. Po zemětřesení v r. 1979 v něm byly objeveny fresky z 12. stol. Výlety - Budva je spojena promenádní cestou se sousedním letoviskem Bečići, je k dispozici i místní hromadná doprava. - Za klidem a krásným koupáním se jezdí člunem na protilehlý nevelký ostrov Sv. Mikuláše (Sveti Nikola) porostlém bujnou vegetací. Místní jej nazývají "Havaj". Na ostrůvku je možno se občerstvit v několika pohostinských zařízeních. Mezi ostrůvkem a pevninou se rozkládá písečná lavice; v době odlivu tu dosahuje moře jen něco přes jeden metr. Návštěvník si může vybrat mezi třemi písčitými plážemi o celkové délce 840 m. Nejpěknější koupání je na jižní straně ostrova. Možnost koupání je i na skalnatých částech ostrova. Na ostrůvku lze navštívit i zříceniny kostelíka sv. Mikuláše. - Klášter Podostrog se navštěvuje jako pěší výlet do vnitrozemí (3 km). Klášter se nachází v nadmořské výšce kolem 300 m. Je odtud krásný výhled na moře. Chodívá se k němu pěšky od Slovenské pláže údolím Malinské rijeky. Byl postaven na místě staršího kláštera v 18. stol. Těšil se přízni vladyky Petra II. Petroviće Njegoše. Klášter byl opevněn. Za prohlídku stojí fresky z 18. stol. v klášterním kostele. - V blízkosti Podostrogu jsou zříceniny kláštera Stanjevići (zůstal jen kostel sv. Trojice), nedaleké kláštery Gradište a Podmaine byly při zemětřesení prakticky zničeny. - Cetinje a Lovčen - 55 km - Kotor - 28 km

Přečtěte si více o o tomto krásném letovisku

Hotel ADRIA

1.dubna 5 dní Snídaně
-15%
3 590 / os.

Hotel BRACERA

19.února 6 dní Snídaně
-10%
4 494 / os.

Hotel SQUARE

4.března 4 dny Snídaně
-10%
4 779 / os.

Hotel KADMO

19.února 4 dny Snídaně
-10%
4 046 / os.

Hotel PARK

29.dubna 4 dny Polopenze
-10%
2 812 / os.

Pokoje VYBRANÉ BUDVA

2.května 6 dní Bez stravování
2 279 / os.