ZÁVĚR KONTROLY ŽÁDOSTI O DOTACI PRO HOTEL ČELADENKA - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

ZÁVĚR KONTROLY ŽÁDOSTI O DOTACI PRO HOTEL ČELADENKA

Finanční kontrolou ve veřejné správě a kontrolou na místě příslušným veřejnosprávním orgánem byla projektu Rekonstrukce hotelu Čeladenka poskytnuta dotace z rozpočtu Regionální rady.

 

Ostrava, 15.10.2014: Na základě výsledků veřejnosprávní kontroly prováděné Úřadem regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko na místě a rovněž ve veřejné správě k projektu Rekonstrukce hotelu Čeladenka byla poskytnuta dotace z rozpočtu Regionální rady. Kontrola byla zahájena dne 25.8.2014 a prověřováno bylo zejména naplnění všech podmínek projektu, a to administrativních a stavebních, a také indikátorů vztahujících se k povinné publicitě projektu. Horský hotel Čeladenka s jistotou obstál ve všech oblastech kontroly, protože nebyly shledány žádné nedostatky, které by bránili úspěšnému ukončení projektu.

 

Tiskové oddělení Kovotour plus s.r.o.

Vyhledávání