Vycestování s dětmi do zahraničí - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

Vycestování s dětmi do zahraničí

V případě vycestování jednoho rodiče s nezletilým dítětem, doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí doložit souhlas druhého, tj necestujícího rodiče.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat situaci, kdy má dítě odlišné příjmení od doprovodného rodiče. Pokud dítě cestuje bez doprovodu rodičů, MZV doporučuje ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonných zástupců) s cestou dítěte do zahraničí (viz příloha).

I v případě, že souhlas není druhým státem vyžadován, MZV doporučuje, aby při každé cestě nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho rodiče nebo zákonného zástupce měla doprovázející osoba písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce s konkrétní cestou. V písemném souhlasu je vhodné dostatečně identifikovat dítě i jeho doprovázející osobu, destinaci a termín cesty. Osoba, která písemný souhlas uděluje, si nechá úředně ověřit podpis pod tímto souhlasem. Lze rovněž přiložit fotokopii rodného listu dítěte. Kromě češtiny se písemný souhlas doporučuje vyhotovit také v cizím jazyce použitelném v destinaci, pro kterou je určený.

Více informací naleznete na stránkách MZV na níže uvedených odkazech. V přílohách naleznete vzory souhlasu zákonného zástupce s vycestováním nezletilého dítěte v českém i v anglickém jazyce.
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/podminky_vycestovani_z_cr/index.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/faq/pisemny_souhlas_rodicu.html
Vyhledávání