ÚS: klienti CK v úpadku mají nárok na vrácení plné ceny - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

ÚS: klienti CK v úpadku mají nárok na vrácení plné ceny

Ústavní soud (ÚS) novým nálezem potvrdil, že klienti cestovní kanceláře v úpadku mají nárok na plnou náhradu ceny zájezdu. Vyhověl stížnosti dvojice z Prahy, která od Generali Pojišťovny dostala přibližně o 7000 korun méně, než kolik za neuskutečněnou dovolenou v Turecku vynaložila. Pojišťovna argumentovala tím, že celkové nároky klientů přesáhly limit sjednaný v pojistce. ÚS nálezem navázal na svůj loňský verdikt, který se nesl v podobném duchu.

 Ústavní soud novým nálezem potvrdil, že klienti cestovní kanceláře v úpadku mají nárok na plnou náhradu ceny zájezdu   

V mezičase se změnila právní úprava, která od 1. ledna klade vyšší nároky na smlouvy o pojištění cestovních kanceláří proti úpadku, a vedla tak ke zvýšení sjednávaných limitů. Zároveň z ní ale podle mluvčího Generali Jiřího Cívky vyplývá, že pojišťovna hradí právě jen do limitu, nikoliv v neomezeném rozsahu. „Opačný přístup je proti základním principům pojišťovnictví,“ uvedl Jiří Cívka.

Podle soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka však i po novele trvá povinnost nahradit klientům plnou cenu. Poukázal na důvodovou zprávu k novele i na závazky plynoucí z členství v Evropské unii. „Domnívám se, že výklad ÚS je správný,“ řekl Jaroslav Fenyk.

Zákon po novele říká, že cestovní kancelář je povinna udržovat limit pojistného plnění v takové výši, "aby v případě pojistné události byly uspokojeny veškeré nároky zákazníků". V následující větě zákon zmiňuje povinnost pojišťovny uspokojit nároky zákazníků "až do výše sjednaného limitu pojistného plnění".

Podle ústavních soudců z důvodové zprávy k novele plyne, že záměrem zákonodárců bylo od počátku - tedy i minulosti - to, aby zákazníci cestovní kanceláře v případě jejího úpadku dostali prostřednictvím pojišťovny vše, co zaplatili. Novelizací mělo být zabráněno pouze případným výkladovým nejasnostem, které s sebou původní znění zákona přinášelo, stojí v nálezu soudu.

Spor, který včera řešil ÚS, se týká ještě období staré právní úpravy. Pojišťovna argumentovala tím, že celková výše nároků klientů zkrachovalé cestovní kanceláře převýšila sjednaný limit. Klienti se obrátili na Obvodní soud pro Prahu 2, který jejich žalobu zamítl. Následovala ústavní stížnost, v níž klienti poukazovali na porušení práva na spravedlivý proces a práva vlastnit majetek.

US už loni rozhodl podobně jako včera, tehdy zamítl stížnost Generali Pojišťovny ve sporu s jiným klientem. Nález vyvolal kritiku Generali i dalších pojišťoven. „Máme připraveno podání k Evropskému soudnímu dvoru,“ řekl Cívka.

Zdroj: http://www.icot.cz/us-klienti-ck-v-upadku-maji-narok-na-vraceni-plne-ceny/

Vyhledávání