Ulcinj - historie - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

Ulcinj - historie

Letovisko Ulcinj je nejjižnějším místem na černohorském pobřeží a jeho historie sahá do daleké minulosti. Město Ulcinj je jedním z nejstarších měst Černé Hory a historici odhadují, že vzniklo před více než 2500 lety, čemuž nasvědčuje několik tajemných vykopávek pocházející z této doby.

 

Vzhledem ke své mimořádné strategické poloze bylo cílem mnoha vojenských tažení a snahy o jeho ovládnutí.

Zakladateli osady byli Colchinium Ilyrové, legenda však hovoří o tom, že zdejší osadu založili Argonauti, pocházející z Kolchidy. Archeologický průzkum prokázal i stopy po řeckých přistěhovalcích a ve 2.století př. n. l. pak město ovládli Římané, kteří jej nazývali Olcinium. Ve středověku byste jej nejspíš hledali pod označením Dulcinium. Až Slované mu dali jeho dnešní název Ulcinj.

 

 

V roce 444 bylo město zničeno zemětřesením, ale bylo brzy znovu obnoveno.

Roku 1571 Ulcinj dobili Turci, po jejichž příchodu město dostalo orientální charakter, budovaly se zde turecké lázně, hostince, kašny, hodinové věže či mešity.

Rozhodnutím Berlínského kongresu se na sklonku 19.století město stalo součástí Černé Hory.

V roce 1979 postihlo Ulcinj opět ničivé zemětřesení a následovala pětiletá obnova historického centra města, kde byla zničena řada významných starých budov.

 

Ulcinj je město s dlouholetou námořní tradicí a svého vrcholu dosáhla v 17. až 19. století.

Pirátské období však již v menší míře údajně začalo již ve 14.století. Piráti přepadávaly lodě Benátčanů, Turků i Rakušanů a rovněž obchodovaly s černými otroky, kteří se prodávaly na trhu na ulcinjském náměstí. Po úspěšném přepadení pak piráti pořádaly „party“ na dnešní Malé pláži.

 

Úzké uličky ve městě si zachovaly svůj feudální ráz a od prvého okamžiku zapůsobí orientálním dojmem.

Dochovalo se i mnoho staveb z osmanského období, obnoveno bylo i několik ze sedmi mešit.

Každá vládnoucí kultura přispěla něčím unikátním do zdejší architektury a i proto byste měli právě toto místo navštívit.

 

Naši nabídku zájezdů do této oblasti naleznete ZDE

 


Vyhledávání