Státy, do nichž lze cestovat na občanský průkaz - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

Státy, do nichž lze cestovat na občanský průkaz

V pátek 21. června 2013 byl publikován zákon č. 159/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Tento zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad také k překročení vnější hranice, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud je cizí stát, který uznal občanský průkaz jako cestovní doklad, uveden v seznamu států, do nichž lze vnější hranici překročit s občanským průkazem.
Ministerstvo zahraničních věcí podle § 3 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že v seznamu států, do nichž lze ode dne 21. června 2013 překročit vnější hranici s občanským průkazem, jsou zařazeny tyto státy:

-  Albánská republika
-  Bosna a Hercegovina
-  Černá Hora
-  Chorvatská republika
-  Kosovská republika
-  Makedonská republika
-  Srbská republika

Vyhledávání