Rhodos – Lindos - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

Rhodos – Lindos

Pokud se chcete seznámit s historií ostrova Rhodos během půl dne, navštivte na jeho východním pobřeží Lindos. Jedná se o malebné městečko, na jehož území se našly památky ze všech důležitých etap rozvoje ostrova od pazourkových nástrojů, přes helenistické období až po mohutnou křižáckou pevnost. V sezoně je vhodné si na prohlídku přivstat, ale mimo sezonu zde můžete vyrazit v kteroukoliv denní dobu a určitě budete nadšeni. Lindos je historický přístav antického města, plný věží a akropolí. Už z dálky uvidíte dominantu města hrad a akropoli tyčící se nad mořem. K akropoli se dostanete pěšky značenou strmou cestou vedoucí z centra Lindosu. Můžete si také najmout drobného osla vedeného poháněčem, který vás na vrchol kopce vyveze. Stáje najdete u hlavní třídy. Ale pěšky to zvládnete taky. Jen potřebujete dobré boty, výdrž a trochu odvahy a opatrnosti, protože cesta je nezpevněná a nemá zábradlí.

 

 

 

U začátku schodiště si prohlédněte reliéf řecké trojveslice z 2. století p. n. l. Také je tu bronzová socha kněze kultu boha Poseidona jako poděkování za ochranu obyvatel Lindosu. Z doby byzantské a přestavěn johanity je Velitelův palác. Ze 13. století pocházejí ruiny kostela. Dominantou je sloupořadí dórských sloupů z r. 208 p. n. l., které je dlouhé 87 metrů a bylo původně tvořeno 42 sloupy. Když vystoupáte na mohutné schodiště, naskytne se vám krásný pohled na celý chrám Athény Lindské. Skála, na které malý chrám stojí, byla zasvěcena bohyni fauny, flóry a plodnosti ještě před tím, než sem dorazili Řekové. Chrám měl chránit sochu bohyně ze zlata, slonoviny a mramoru, které věřící přinášeli jako dary ovoce a nápoje.

 


 

 

 

 

Město je tvořeno úzkými uličkami a šlechtickými domy ze 17. století ze žlutého pískovce. Na jižním konci vesnice je ve skále starověký amfiteátr se zdobenými uličkami mezi sedadly. Byzantský kostel z 15. století Vás ohromí svým interiérem a hlavně podlahovými mozaikami.

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání