PŘÍZNIVÉ VLIVY PŘÍMOŘSKÉHO KLIMATU NA ČLOVĚKA - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

PŘÍZNIVÉ VLIVY PŘÍMOŘSKÉHO KLIMATU NA ČLOVĚKA

Pobyt na mořském vzduchu a přiměřené opalování mají na lidský organismus blahodárný vliv. Díky celkovému ozařování UV spektrem je prokázána nižší potřeba kyslíku, dochází k poklesu krevního tlaku a ke zlepšení psychické výkonnosti. Pobytem v přímořských oblastech se stabilizují vitamíny A, B, C, D a E a tím se dají vysvětlit dlouhodobé efekty zlepšení imunity. UV záření zvyšuje aktivitu funkce štítné žlázy, svalovou výkonnost, snižuje hladinu glykémie, zvyšuje množství fosforu v krvi a to příznivě působí na kostní metabolismus, zvyšuje hladinu androsteronů, zvyšuje nespecifickou odolnost vůči infekcím, zvyšuje tvorbu žaludečních šťáv, snižuje hladinu cholesterolu v krvi a upravuje funkci vnitřních orgánů. Mimo tyto uvedené údaje má vliv na zrychlení bazální metabolismu, prohloubené dýchání, zvýšení funkce žláz s vnitřní sekrecí a mírnění projevů revmatismu.

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučují odborníci pobyt na mořském vzduchu preventivně všem osobám, zejména pak osobám v rekonvalescenci, chronicky nemocným s poklesem imunity a zvýšenou únavou, či anémii. Velmi vhodný je tento pobyt také pro osoby s respiračním onemocněním zejména pak pro alergiky a astmatiky ve všech stadiích. Vhodný je také na léčbu všech kožních chorob typů akné a psoriáza a k hojení ran i zvýšení odolnosti kůže na traumata a léčbu dekubitů.

 

Kromě mořského vzduchu má příznivý vliv na lidský organizmus i zalesněné pobřeží, které se nachází například v Černé Hoře, Řecku či Turecku. Chemické složení aerosolu vzduchu závisí na skladbě stromů, denní době a momentálních meteorologických podmínkách. Nejvíce kyslíku do ovzduší dodává topol. V jehličnatých porostech je menší koncentrace mikroorganismů, než v listnatých a také menší množství plísní. Nejmenší počet mikroorganismů bývá v přímořských borových oblastech. Biologické aktivní látky ovlivňují dýchání, hodnoty krevního tlaku, složení krve a působí desinfekčně. Stromy obohacují ovzduší o organické sloučeniny jako terpeny – oleji tlumící alergie dýchacích cest nebo látky terpenové povahy stimulující organismus. Borovice a jedle obohacují vzduch o kladně nabité olejnaté látky, které stimulují sliznice respiračního traktu. Pro chronicky nemocné osoby s kombinací chronického zánětu jsou pobyty v lesním přímořském klimatu velmi blahodárné.

 

 

Chcete být zdraví, krásní a plní sil? Vydejte se s námi do některého z mnoha přímořských letovisek v Černé Hoře, Řecku, Turecku, Chorvatsku, či Bulharsku.

 

Veškerou nabídku zájezdů naleznete na www.kovotour.cz

 

 

 

Vyhledávání