Přímořské LOP v roce 2016 - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

Přímořské LOP v roce 2016

Léčebně – ozdravné pobyty ZP MV ČR jsou tady pro Vás!

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR ve spolupráci s naší společností pořádá i letos ozdravné pobyty pro děti. Tyto mimořádně pro zdraví dětí prospěšné pobyty se konají v Řecku na poloostrově Chalkidiki, v hotelovém komplexu Poseidon Beach.

Neváhejte a přihlaste se, prožijete tak s námi 2 nezapomenutelné týdny plné sportovních a zábavných programů, her na pláži či koupání v moři … a navíc utužíte své zdraví!

Těšíme se na Vás!
Tým ozdravných pobytů KOVOTOUR PLUS s. r. o.


Termíny pro rok 2016

LOP 1 23.05.2016 – 06.06.2016
LOP 2 19.09.2016 – 03.10.2016

LOP jsou určeny pro děti s chronickým onemocněním dýchacích cest, kůže nebo jejich kombinací. Děti jsou vybrány na základě stanovené diagnózy a počtu návštěv u lékaře.

Indikace k LOP

onemocnění dýchacích cest:

a) vazomotorická a alergická rýma J30
b) chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu J31
c) chronický zánět vedlejších nosních dutin J32
d) chronický zánět hrtanu, hrtanu a průdušnice J37
e) chronická onemocnění dýchacích cest J41,J42
f) jiná chronická obstruktivní plicní nemoc J44
g) asthma bronchiale J45

 

onemocnění kůže:

a) atopická dermatitida L20
b) psoriasis L40
c) parapsoriasis L41
d) akné (chronické formy bez hnisavých projevů) L70

 

Za kontraindikace LOP se považují:

1. všechny kontraindikace platné pro lázeňskou a ozdravenskou péči,
2. nezbytná potřeba soustavné ambulantní, popř. ústavní péče,
3. mentální retardace,
4. psychiatrická onemocnění a jejich léčba,
5. vrozené vady omezující pobyt v dětském kolektivu,
6. metabolické vady s nutností dietního stravování včetně polyvalentní potravinové alergie,
7. bronchiektázie a TBC,
8. akutní exacerbace kožních onemocnění,
9. fotosenzibilita,
10. noční pomočování,
11. maladaptibilita na dětský kolektiv,
12. poruchy chování.

Věkové hranice
v roce 2016 budou organizované pro děti narozené v letech od 2001 do 2009, včetně.

Věkové rozpětí je dáno kalendářním rokem narození pojištěnce.

Úhrada ZP MV ČR na LOP zahrnuje výdaje na dopravu, ubytování, celodenní stravování, lékařský a pedagogický dozor a cestovní pojištění. Rodiče dítěte přispívají následovně:

v případě, že jsou pojištěni u ZP MV ČR dítě i oba rodiče,
* částkou 6 000 Kč na dítě na přímořský LOP,

v případě, že jsou pojištěni u ZP MV ČR dítě a pouze jeden z rodičů,
* částkou 8 000 Kč na dítě na přímořský LOP,
(výjimku pro nižší příspěvek mají pojištěnci – vojáci z povolání předkládají kromě kopie průkazu pojištěnce VoZP i doklad, ze kterého vyplývá tento služební poměr).

LOP budou realizované v 15denních turnusech a uskuteční se v období:
– v druhé polovině měsíce května,
– v druhé polovině měsíce září.

ZP MV ČR si vyhrazuje právo definitivního výběru termínu LOP a dále změny termínu konání LOP.

Příspěvek lze poskytnout pouze dětem, které mají zřízenu Kartu života.

Program LOP je léčebně ozdravný a jeho součástí není školní výuka.

V případě, že z Vaší strany budou splněny všechny podmínky a Vaše dítě bude revizním lékařem vybráno na LOP, bude Vám z ředitelství ZP MV ČR zaslána závazná přihláška spolu se sdělením přesného termínu konání LOP, způsobu úhrady Vašeho příspěvku a další příslušné pokyny.

Vzhledem ke skutečnosti, že bude vybráno více dětí, než je stanovená kapacita turnusů pro rok 2016, bude na ZP MV ČR proveden užší výběr s tím, že část dětí bude zařazena mezi náhradníky. Pokud Vám nebude do 15. 4. 2016 zaslána Závazná přihláška, budete obratem aktivně kontaktováni ředitelstvím ZP MV ČR ihned, jakmile se uvolní místo. Netelefonujte na pobočku.

 

FORMULÁŘ LOP 2016

 

 

 

 

pasting

 

Vyhledávání