Novinka v letošní nabídce - Rhodos – ostrov boha slunce Helia - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

Novinka v letošní nabídce - Rhodos – ostrov boha slunce Helia

Navštivte slunný Rhodos a nezapomeňte se vydat i do jeho hlavního města, které se nachází na severovýchodním cípu ostrova a dohlédnout z něj můžete až do Turecka. Jádro města tvoří historické centrum, které obklopují mohutné městské hradby v délce čtyř kilometrů. Uličky jsou vydlážděny oblázky, na malých náměstích stojí kostely, mešity, stavby z období vlády johanitů, turecké lázně a synagoga. Některé obydlené domy pamatují několik staletí, některé budovy byly upraveny na stylové hotely. Na taverny, kavárny a obchody se suvenýry, skrývající se ve spleti malých uliček, narazíte na téměř každém kroku.

 

Kolem historického jádra vznikl ve 20. století nový Rhodos. Stavby stojící mezi přístavem Mandraki a Akváriem, které byly postaveny v období vlády Italů, vytváří příjemnou středomořskou atmosféru.

 

Hrdý symbol města Palác velmistrů stojí na nejvyšším místě Starého města. Obrovská budova se vypíná nad přístavem Mandraki a díky svému cimbuří a rohovým věžím působí zdaleka jako mohutná pevnost. Ve své dnešní podobě je palác dílem Italů, kteří jej v letech 1937 až 1940 nechali vybudovat na ruinách paláce z éry johanitů. Z toho po několika ničivých zemětřeseních a výbuchu skladu střelného prachu v roce 1856 zbyly jen ruiny. Při rekonstrukci vnějšího vzhledu se vycházelo z historického vzoru, vnitřní prostor byl však již podřízen funkcím, kterým měl interiér sloužit - jako správní a obytné sídlo italského guvernéra. K výzdobě paláce Italové použili celou řadu uměleckých děl přivezených z ostatních ostrovů souostroví Dodekanesos.

 

Kompletní nabídku naleznete zde: //www.kovotour.cz/zajezdy/?CatalogueIDs=14-18&DestinationID=59 

 

 

 

 

Vyhledávání