Mořský koník VZP je v pořádku, antimonopolní úřad nenašel důvody pro správní řízení - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

Mořský koník VZP je v pořádku, antimonopolní úřad nenašel důvody pro správní řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepotvrdil pochybnosti, které se řadu měsíců snášely na projekt Mořský koník.

 

Antimonopolní úřad se celou věcí začal zabývat poté, co dostal podnět, podle kterého VZP porušila při veřejné zakázce na pobyt nemocných dětí u Egejského moře zákon. Úřad si od VZP vyžádal veškeré podklady, které zadávací řízení provázely. Prostudoval je a konstatoval následující:

 

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přezkoumal na základě přijatého podnětu postup při zadávání veřejné zakázky Kompletní zajištění realizace léčebně ozdravných pobytů dětí u Egejského moře…. Po prošetření skutečností uváděných stěžovatelem jsme neshledali důvody k zahájení správního řízení.“

 

Výsledek šetření byl vydán 11. září 2014. VZP chce věřit, že od nynějška již ustane negativní kampaň, která projekt Mořský koník provází.

 

Za dvacet let, co VZP projekt Mořský koník realizuje, se s pojišťovnou léčilo u moře již 100 tisíc dětí. Pobyt u moře s důrazem na zdravý pohyb, klimatoterapii, odpočinek a pravidelné stravování je podle odborníků pro malé chronické pacienty velmi přínosný. Projeví se následně v celkovém zlepšení zdravotního stavu, kdy je dítě méně nemocné, nemusí tak často navštěvovat lékaře ani užívat léky.

 

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Zdroj: http://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/morsky-konik-vzp-je-v-poradku-antimonopolni-urad-nenasel-duvody-pro-spravni-rizeni 

Vyhledávání