MEDICAL TRIBUNE SE OMLOUVÁ KOVOTOURU PLUS ZA NEPRAVDIVÉ ČLÁNKY - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

MEDICAL TRIBUNE SE OMLOUVÁ KOVOTOURU PLUS ZA NEPRAVDIVÉ ČLÁNKY

Nakladatelství Medical Tribune CZ s.r.o. vydalo na svém stejnojmenném informačním portále od roku 2014 hned několik nepravdivých a poškozujících článků, kde uvedlo spoustu lží a nepravdivých tvrzení. Těmito články se snažili přesvědčit čtenáře, že si společnost Kovotour plus s.r.o. v čele s majitelem a jednatelem společnosti, počínala nepoctivě, že porušovala právní řád České republiky a zákonem předepsané postupy při uskutečňování veřejných zakázek a získávala tak nepoctivý zdroj majetkového prospěchu z této činnosti.

Na základě předložení výsledků mnoha veřejnosprávních kontrol, které prokázaly, že z hlediska zaměření kontroly nebyly kontrolními skupinami zjištěny žádné nedostatky a že tedy společnost Kovotour plus s.r.o. v ničem nepochybila a ani neporušila žádný zákon, přistoupila společnost Medical Tribune CZ s.r.o. na podepsání mimosoudní dohody o způsobu nápravy stavu, který nastal zveřejněním nepravdivých článků, jenž byly v rozporu se skutečností.

Za zveřejnění těchto informací se společnost Medical Tribune CZ s.r.o. omlouvá a vyslovuje politování nad tím, že zveřejněné informace v těchto článcích o společnosti Kovotour plus s.r.o. byly podány takovým způsobem a bez dostatečných informací, které by takové jednání potvrzovaly. K nápravě následků, které nastaly, přijme Medical Tribune CZ s.r.o. opatření v podobě znepřístupnění těchto článků (vyjma nadpisu) a celého jejich obsahu na svých webových stránkách stejně jako jejich dalších šíření jakýmkoliv způsobem. Obsah každého článku nahradí jeho původním nadpisem a text článku nahradí textem své omluvy.

Na sklonku roku 2016 došlo rovněž pravomocně i k odložení vyšetřování Policie ČR ve věci trestního podání pana Petra Honka na naší společnost.

Ostrava; 29.05.2017

Dohodo o narovnání k náhledu ZDE

 

Vyhledávání