Létání nastávajících maminek na charterových letech - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

Létání nastávajících maminek na charterových letech

Plánujete letní dovolenou leteckou dopravou a mezi cestujícími je těhotná žena? Věnujte tedy, prosím, pozornost následujícím pravidlům pro leteckou přepravu těhotných žen. Předejdete tak zbytečným komplikacím při odbavení osob na letišti a budete si moci v klidu užít cestování letadlem i celou dovolenou. 
Nastávající maminky jako takové nejsou považovány za cestující za zvláštních zdravotních podmínek, ale při jejich přepravě by měla být dodržována následující pravidla:
  • Při přepravě těhotných žen do konce 34. týdne těhotenství, při vícečetném těhotenství do konce 28. týdne, které jsou bez zdravotních komplikací, není vyžadováno potvrzení ošetřujícího lékaře. Pokud má těhotná žena v době do konce 34. týdne těhotenství zdravotní problémy nebo předchozí těhotenství bylo vícečetné nebo jsou očekávány komplikace u porodu, je nutné předložit na předepsaném formuláři „Medif“ potvrzení ošetřujícího lékaře, že těhotná žena může absolvovat leteckou přepravu, při přepravě těhotných žen od konce 34. týdne těhotenství, u vícečetného těhotenství od konce 28. Týdne těhotenství, je vždy nutné předložit lékařské potvrzení na formuláři „Medif“,
  • lékařské potvrzení na formuláři „Medif“ nesmí být vystaveno dříve než 6 dní před nástupem cesty,
  • přeprava je na vlastní riziko ženy a dítěte a letecký přepravce se zříká jakékoliv odpovědnosti,
  • jestliže z lékařského potvrzení nebo jiných okolností vyplynou nedostatky nebo jiné možné potíže, má letecký dopravce právo v souladu s přepravními podmínkami odmítnout přepravu těhotné ženy.
Tato pravidla platí na letech dopravní společnosti Holidays Czech Airlines a.s.

 

 

Vyhledávání