KOVOTOUR PLUS - Volba klientů INVIA 2015 - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

KOVOTOUR PLUS - Volba klientů INVIA 2015

Program Volba klientů Invia byl vytvořen společností Invia.cz za účelem zvýšení preference obchodních partnerů, jejichž služby jsou nadstandardně hodnoceny našimi klienty a doporučení nákupu zájezdu klientům preferenčně právě u těchto partnerů. Tento program vyvinula společnost Invia.cz za účelem větší podpory těch obchodních partnerů, jejichž služby poskytované klientům jsou dlouhodobě nadstandardní. Společnost Invia.cz vyvíjí maximální snahu jednak již při výběru obchodních partnerů, jejichž zájezdy svým klientům nabízí, a jednak v průběhu obchodního vztahu, kdy je kladen velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb klientům, její kontrolu, měření a hodnocení.

Z výše uvedených důvodů se společnost Invia.cz rozhodla vyjít klientům vstříc a na základě statistik o počtu reklamací, statistik z dotazníků spokojenosti zasílaných klientům po návratu z dovolené aj. vypracovala toto hodnocení obchodních partnerů (cestovních kanceláří).

U dvou nejdůležitějších podmínek tohoto programu jsou stanoveny tyto hraniční limity:

- Počet reklamací < 1.5 %

- Spokojenost klientů > 8.3

Aby mohla cestovní kancelář obdržet certifikát Volba klientů Invia musí splnit mj. obě výše uvedená kritéria. To v praxi znamená, že pokud více než 1,5% (počítáno z klientů, kteří si zájezd koupili prostřednictvím Invia.cz) klientů reklamuje zájezd dané CK a nebo pokud klientovo hodnocení zájezdu a CK (po návratu z dovolené) je celkově v průměru horší (vyšší) než známka 8.3, nebude takové cestovní kanceláří certifikát Volba klientů Invia pro daný kalendářní rok udělen.

Společnost Invia.cz si je vědoma vysoké kvality všech CK, jejichž produkty prodává, ale zároveň se rozhodla ocenit obchodní partnery, kteří dosahují těch nejlepších parametrů (hodnocení).

Je nám velkou ctí, že Vám můžeme oznámit, že za rok 2015 získala cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS ocenění VOLBA KLIENTŮ INVIA

 

 

Vyhledávání