Čeladenka je v pořádku, konstatovaly audity Ministerstva financí ČR - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

Čeladenka je v pořádku, konstatovaly audity Ministerstva financí ČR

KOVOTOUR PLUS s.r.o. v roce 2013 a 2014 uskutečnila celkovou rekonstrukci areálu hotelu Čeladenka v Čeladné. Ze staré ruiny z počátku 30. let uskutečnila společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o. krásný 4**** hotel
//www.kovotour.cz/Public/kovo/pdf/celadenka1-small.pdf

 

Námi rekonstruovaný hotel Čeladenka **** v Čeladné získal ocenění v prestižní soutěži Best of Realty – Nejlepší z realit v kategorii Hotely za rok 2014 http://www.bestofrealty.cz/nejlepsi-z-realit/vitezove?cl=151 a dále ocenění regionální vítěz v neméně významné soutěži Czech Hotel Awards 2015 v kategorii Hotel roku http://www.hotelawards.cz/wp-content/uploads/CzechHotelAwards_vysledky1.pdfZe starého opuštěného areálu vznikl velmi vkusný komplex se spoustou dalších ocenění.

 

Dali jsme práci cca 50 lidem z našeho regionu a celková investice a naše další náklady činily cca 120 000 000 korun, dotace z fondu EU činila 29 628 817 korun. Naším cílem bylo, aby společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o., jako investor s tradicí 22 let v cestovním ruchu, investovala rovněž v našem regionu, jenž potřebuje každou investici. Dne 6.6.2014 byl námi po rekordní rekonstrukci za 365 dnů a 365 nocí hotel Čeladenka**** slavnostně otevřen. //www.youtube.com/watch?v=gV_jBSYmv_o

 

Hotel Čeladenka získal oficiální certifikát jednotné klasifikace v kategorii HOTEL 4**** a poprvé v historii začal být provozován nepřetržitě po celý rok. Tady krásný příběh areálu Čeladenka nekončí, ale naopak pro závist a neúspěšnou konkurenci z Ostravy - Vítkovic, teprve začíná. Ze strany neúspěšné konkurence (u všech výběrových řízení, kterých jsme se společně zúčastnili v oblasti ozdravných a léčebných pobytů dětí) v oblasti cestovního ruchu z Ostravy - Vítkovic začalo pomlouvání, udávání, osočování, psaní anonymů a další a další příšerné postupy hodné 50 let minulého století s cílenou antikampaní proti hotelu Čeladenka a proti společnosti Kovotour plus s.r.o. Nikoho ze zaujatých nezajímala pravda, každý kdo si uplivl na Čeladenku měl zadání a pokyn si kopnout či minimálně napsat negativní článek či negativní reportáž. Na základě těchto udání a negativní kampaně ve věci Čeladenky, byly následně uskutečněny kontroly ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu Regionální Rady a dalších orgánů. Tyto, stejně jako ostatní kontroly všech institucí, konstatovaly, že naše strana neporušila ani předpisy, ani zákony a nebylo nalezeno ani žádné dílčí pochybení z naší strany.

 

Následně uskutečnil kontrolu nejvyšší příslušný orgán, a tím je Ministerstvo financí ČR, které uskutečnilo dva audity. První audit operace uskutečnilo Ministerstvo financí pod č.j. MFISAO-406/2015/5203-9, reg. č. ROPMS/2015/5203-14673 ze dne 10.11.2015, kde tento audit jednoznačně prokázal, že naše společnost neporušila žádný předpis ani zákon, a že postupovala v naprostém souladu dle zákonů a předpisů. Následně uskutečnilo Ministerstvo financí veřejnosprávní kontrolu na místě u Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě č.j. MF-19832/2015/1705-12 ze dne 14.9.2015. Ta kompletně kontrolovala předmět a účel nájmu účelového zařízení Čeladenka, stejně jako cenu nájmu, dobu trvání nájmu, či technické zhodnocení a další investice, které uskutečnila naše společnost na účelovém zařízení Čeladenka v Čeladné. Rovněž tato veřejnosprávní kontrola prokázala, že z hlediska zaměření kontroly nebyly kontrolní skupinou zjištěny žádné nedostatky. Naše společnost podala po ukončených auditech příslušné žaloby na TY, co nás úmyslně poškodili. Tady tento příběh dřiny s hotelem Čeladenka **** v Čeladné opravdu končí s mojí pachutí v ústech a s lítostí, že ty tisíce hodin co se museli věnovat kontrolám, jsme s kolegy raději nevěnovali rodinám, dětem či dobrým věcem. V závěru bych rád poděkoval zejména zaměstnancům společnosti KOVOTOUR PLUS s.r.o. a Horského hotelu Čeladenka za obrovský kus práce a děkuji rovněž těm, kteří se k nám chovali slušně, a jsem přesvědčen, že boží mlýny melou.

 

S pokorou a úctou

Jiří Hájek

Jednatel společnosti KOVOTOUR PLUS s.r.o.

Vyhledávání