Boka Kotorska - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

Boka Kotorska

Černá Hora má mnoho přírodních krás a mezi ně bezpochybně patří i Boka Kotorská, někdy mylně nazývaná nejjižnějším fjordem Evropy.

Boka Kotorská nazývána též ústa krále Kotora, vznikla vyvýšením mořské hladiny a zaplavením údolí. Skládá se ze čtyř zálivů – Risanského, Tivatského, Hercegnovského a Kotorského. Podle pověsti vezli námořníci roku 809 tělo svatého Trofima, mučedníka ze 3. století, zastihla je bouře a oni se schovali v klidných vodách zálivu. Protože nevěděli, jak odtud vyplout, místní jim nabídli, ať tělo nechají u nich, že jej budou uctívat. Později na ochranu ostatků zbudovali románskou katedrálu sv. Tripuna, která je považována za jednu z nejkrásnějších středověkých staveb ve Středomoří. Zátoka je zapsaná od roku 1979 do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO

V Boce Kotorské se nalézá také 7 z celkem 14 ostrovů černé Hory. K neznámějším patří uměle vytvořený ostrov Panny Marie ve skalách zvaný Gospa od Škrpjela. Byl vybudován v 15. století převážně námořníky, kteří sem po svém šťastném návratu z plavby vhazovali kamení jako dík za ochranu Panně Marii. Roku 1630 na ostrově vyrostl krásný barokní kostel se světle modrou kopulí, která je již z dálky viditelná. V sousedství Gospa od Škrpjela se nachází menší přírodní ostrůvek zvaný Sveti Djordje (ostrov sv. Jiří) s benediktinským klášterem z 12. století.

Mimořádná velkolepost a působivost scenérie boky Kotorské, jakož i četné velmi cenné historické památky přispěly k rychlému rozvoji cestovního ruchu v tomto zálivu. Mezi nejpůvabnější města v zálivu paří bezpochyby historický Kotor, který byl založen v 7. století a má nejzachovalejší středověké jádro v jihovýchodní Evropě. Město, které chrání 4,5 km hradeb a tři brány je zapsáno v UNESCO. Za návštěvu určitě stojí i Herceg Novi, město založené ve 14. století Tvrdkem I. s opevněním ze 16. století a slavnou hodinovou věží Sahat Kula. V lednu se zde konají slavnosti mimózy, které vždy otevírají další sezonu. Dalším působivým městem je Tivat, který stojí na pozůstatcích řecké i římské osady a za Rakouska Uherska se stal základnou válečného námořnictva. Od roku 1971 se zde nachází mezinárodní letiště. Za léčivým bahnem se vydává také spousta turistů převážně ze Skandinávie do nejsevernějšího letoviska Černé Hory – Igala.

Vyhledávání