BERAT neboli „Město tisíce oken“ - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

BERAT neboli „Město tisíce oken“

Město Berat je staré více než 2.400 let a díky tomu ukrývá mnoho architektonických památek, skrytých uliček, které jsou stejné jako před 300 lety a mnoho muzeí.

 

 

 

První zmínky o městě pocházejí již z doby bronzové, kdy toto území obýval ilyrský kmen. Stalo se to strategickým místem, protože horní břeh řeky Osum byl takto pod kontrolou. Díky Římanům se od 2. stol. př. n. l. začalo stavět opevněné město pro římské vojáky. Ti zde postavili tajný tunel pro zásobování potravinami při obléhání. V dobách největšího rozkvětu města za turecké doby se zde nacházelo 30 mešit a pět hostinců.

 

Název „Město tisíce oken“ pochází ze čtvrti Mangalem, dřívější muslimské čtvrti, kde jsou domy s charakteristickými velkými okny. Tato čtvrť stojí na příkrém kopci, proto se říká, že když vstoupíte do jednoho domu, tak se ocitnete na střeše dalšího domu.

 

 

 

 

Vyhledávání