ALBÁNIE - Země mnoha kontrastů. - Tiskové centrum | Kovotour.cz

Kovotour plus

ALBÁNIE - Země mnoha kontrastů.


ALBÁNIE je zemí mnoha kontrastů, nádherné přírody, zemí majestátných orlů a vzácných pelikánů. Albánie je země vlídných a milých obyvatel, krásných starobylých měst, přírodních pláží i velkolepých hor a archeologických nalezišť ověnčených tajemstvím dávné historie. Albánie je také zemí vyhlášené gastronomie a lahodného vína. Po návratu z Albánie nezůstane srdce žádného návštěvníka k této „krásce“ lhostejné.

 

Albánie, hornatý stát rozkládající se na necelých 29 tis. km2 na pobřeží Jaderského a Iónského moře, je turisty zatím neobjevený kout Evropy plný kontrastů. Na území velikostně srovnatelném s Belgií či Moravou se střídají štíhlé věže minaretů se zvonicemi kostelů, rozeklané vrcholky Dinárských hor majestátně vystupují nad pobřežními nížinami a prosluněné písečné pláže kontrastují s betonovými bunkry vybudovanými v minulosti na obranu země.

 

Albánie sousedí s Černou Horou, Makedonií a Řeckem. Právě na hranicích se Albánie dělí se svými sousedy o svá největší jezera zejména na severu se s Černou Horou se dělí o největší jezero na Balkáně – Skadarské, jehož asi jedna třetina patří Albánii, zbývající část Černé Hoře.

 

Bohatství Albánie spočívá nejen v divoké přírodě, tato země nabízí i památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Například město Butrint obydlené již od doby prehistorické, bylo řeckou kolonií, římským městem i biskupským sídlem, bylo dokonce obléháno i Benátčany.

 

Obyvatelé Albánie jsou pohostinní, upřímní, štědří a nepotrpí si na formality. Stejně jako v některých dalších evropských státech má i v Albánii kývání a kroucení hlavou opačný význam, než jsme zvyklí u nás. Albánie je zkrátka nádhernou zemí čekající na to, až její kouzlo objevíte a zamilujete si ji.

 

Durrës (Drač) - jedno z nejstarších evropských měst založili řečtí osadníci už v 7. století př. n. l. pod názvem Epidamnos. V roce 229 zabrali tento přirozený přístav Římané, přejmenovali ho na Dyrrachium a učinili z něj východisko cesty Via Egnatia, která vedla od Jadranu do Konstantinopole. Blízko se dokonce odehrála bitva mezi římskými vojevůdci Caesarem a Pompeiem. V moderní době byl Durrës v letech 1914-1918 hlavním městem nově nezávislé Albánie a dodnes je nejvýznamnějším přístavem v zemi. Takto bohatá historie musela samozřejmě zanechat otisk na tváři města. Nachází se zde vůbec největší římský amfiteátr na Balkáně ze 2. století, který pojal až 15 000 diváků. Jeho součástí je dnes i byzantská kaple s mozaikou. Byzantinci zde po sobě zanechali také městské hradby, které výrazně zpevnili Benátčané, během své vlády v 15. století. Turci zase mešitu Fatih, jejíž jméno pochází od sultána Mehmeda II., který si po dobytí Konstantinopole začal říkat Dobyvatel („Fatih“). Památkou na krále Zogu je jeho palác. Bohaté nálezy z antických dob jsou uspořádány v teprve nedávno otevřeném Archeologickém muzeu. V blízkosti Durrës se nachází také oblíbené písečné pláže.

 


 

Vyhledávání